ADR Grundutbildning

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och har examinerats från utbildningen med godkänt resultat. I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdar ADR-intyg.

Syfte

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Vad kräver lagen?

Lagen kräver att alla förare som utför transporter av farligt gods har ett giltigt ADR-intyg. Intygets giltighetstid är 5 år och måste förnyas med en repetitionskurs innan giltighetstiden löpt ut.

Utbildningar i hela Sverige

Har ni som företag er verksamhet på annan ort än Stockholm? Ni är självklart välkomna att kontakta oss så kan vi förhoppningsvis finna en lösning där vår lärare kommer till er stad och håller kursen. Med lite planering går det mesta att lösa, kontakta oss idag.

logo_msb_200

ADR Grundutbildning

ADR-intyg för dig som ska transporterafarligt gods
4500 SEK Moms tillkommer.
 • Kurslängd 3 dagar
 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods

ADR 1.3

ADR-intyg för dig som ska hanteravärdeberäknad mängd
1450 SEK Moms tillkommer.
 • Kurslängd 1 dag
 • Hantering av farligt gods
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Beräkning av värdeberäknad mängd

ADR Grund repetition

Repetition grundkurs för dig som har ett ADR-intyg som måste förnyas
2900 SEK Moms tillkommer.
 • Kurslängd 2 dagar
 • Förebygga olyckor
 • Åtgärder vid olyckor
 • Lagar och bestämmelser
 • Korrekt hantering av farligt gods