Regelverket

Regler om systematiskt arbetsmiljöarbete finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket. De innehåller allmänna och grundläggande bestämmelser om riskbedömning, åtgärder och uppföljning.

Analys

Eftersom truckar används inom många olika branscher, och till vitt skilda arbetsuppgifter, är det viktigt att arbetsgivaren för varje arbetsställe noggrant kartlägger de risker som finns vid truckanvändning.

Varför?

Syftet med denna kurs är att du som leder och övervakar arbete med truck skall skapa en säkrare arbetsmiljö samt bli säkrare i din roll som arbetsledare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till samtliga i arbetsledning som leder och övervakar arbete med truck samt de på företaget som har arbetsmiljöansvar inom området.

Ansvarsutbildning

Truck & LiftI våra lokaler
OFFERT Kontakta oss för offert
  • Arbetsledningens ansvar
  • Straffrättsliga ansvaret
  • Sanktionsavgifter
  • Dokumentering
  • Praktiska frågor

Ansvarsutbildning

Truck & LiftI era lokaler
OFFERT Kontakta oss för offert
  • Arbetsledningens ansvar
  • Straffrättsliga ansvaret
  • Sanktionsavgifter
  • Dokumentering
  • Praktiska frågor