Arbetsmiljö & Säkerhet

Det finns mycket som påverkar vår hälsa och säkerhet på jobbet. Buller, stress, kemiska risker och ergonomi är några viktiga faktorer som det finns regler om som arbetsgivaren måste följa.

Få en säkrare arbetsplats

Syftet med denna kurs är att skapa en säkrare arbetsmiljö samt minska risken för arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar. Genom ett konsekvent arbetsmiljöarbete ökar såväl trivseln som lönsamheten på arbetsplatsen. Kursen riktar sig till samtliga anställda på en arbetsplats.

Innehåll

I den här kursen går vi igenom TYAs arbetsbok – Arbetsmiljö & säkerhet, maskiner och fordon som bl.a. belyser vikten av att följa instruktioner, arbeta riskmedvetet med sig själv, sitt fordon på bästa sätt.

Utbildningar i hela Sverige

Har ni som företag er verksamhet på annan ort än Stockholm? Ni är självklart välkomna att kontakta oss så kan vi förhoppningsvis finna en lösning där vår lärare kommer till er stad och håller kursen. Med lite planering går det mesta att lösa, kontakta oss idag.

Arbetsmiljö & Säkerhet

Kurslängd 1 dag
OFFERT Kontakta oss för offert
  • Öka säkerheten på arbetsplatsen
  • Få alla delaktiga i arbetsmiljöarbetet
  • Mindre skador – Mindre sjukfrånvaro
  • Gladare och tryggare personal