Kursplan

Fallolyckor är de absolut vanligaste olyckorna inom byggbranschen och står för ca 1/3-del av alla olyckor. Målet med kursen är ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter i att arbeta på hög höjd med personlig fallskyddsutrustning samt att förebygga att fallolyckor sker.

Arbetsmiljölagen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd. Vår utbildning infattar både teori och praktiska övningar. Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsintyg som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Läroplan

Kursen följer den internationella standarden BS 8454:2006 och innefattar alla teoretiska och praktiska delar som lagen kräver. Kursen innefattar bland annat:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.
 • Olika typer av fallskyddssystem.
 • Fasta förankringspunkter, temporära förankringspunkter och förankringspunkter i lift.
 • Riskbedömning och räddningsplan.
 • Praktisk övning i att använda helkroppssele, firning och räddning.

Fallskyddsutbildning

Grundläggande fallskydd
1850 SEK Per elev (moms tillkommer)
 • Lagar och föreskrifter
 • Riskbedömning och analyser
 • Utrustningens funktioner
 • Daglig tillsyn
 • Firningsövning
 • Teoriprov

Fallskyddsutbildning

Grundkurs + Räddning
2250 SEK Per elev (moms tillkommer)
 • Lagar och föreskrifter
 • Riskbedömning och analyser
 • Utrustningens funktioner
 • Daglig tillsyn
 • Firnings- och räddningsövning
 • Teoriprov