Kursmål

Denna kurs ger den kunskap som krävs för att uppföra, väsentligt ändra eller nedmontera en byggställning upp till 9 meter. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 skall alla som utför dessa arbetsuppgifter i och kring en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning. Kursen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2013:4. Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsintyg för varje kursdeltagare.

Målgrupp

Alla som är inblandade i arbete med byggställning, även arbetsledare och chefer. Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha minst den teoretiska utbildningsnivån de som utför arbetet har.

Innehåll och genomförande

 • Lagar och föreskrifter gällande ställningar och arbete på hög höjd.
 • Riskbedömning och planering.
 • Arbetsgivarens och arbetstagarnas skyldigheter.
 • Genomgång av olika typer av prefabricerade ställningar och dess konstruktion.
 • Att välja rätt ställning.
 • Förankring vid inklädd ställning, placering på marken, underlag etc.
 • Att bygga, ändra och riva ställningar på ett säkert sätt.
 • Praktisk övning i att bygga ställning.
 • Ergonomi och personlig säkerhet.

Allmän ställningsutbildning

2 - 9 meter
2100 SEK Per elev (moms tillkommer)
 • Lagar och föreskrifter
 • Riskbedömning och analyser
 • Ställningarnas funktioner
 • Säkerhet och attityd
 • Bygga, ändra och riva
 • Praktisk träning