Arbete på väg

Kursen riktar sig till alla som ska arbeta på en vägarbetsplats och utgår från Trafikverkets krav på kompetens enligt Trafikverkets tekniska krav (TRVK Apv). Syftet med utbildningen är att efter avslutad kurs dels nå upp till ställda kompetenskrav men framförallt att lära sig arbeta på ett säkert sätt. Under kursen går vi igenom risksituationer som kan uppkomma vid vägarbete och hur vi kan minimera dessa risker på bästa sätt. Vi förklarar även de olika rollerna på arbetsplatsen och vilket ansvar man har som arbetstagare, arbetsgivare, beställare och utförare.

Nivå 1 och nivå 2

Vi erbjuder nivå 1 och nivå 2 paketerade tillsammans i samma kurs. Nivå 1 är som namnet antyder grundkursen i arbete på väg och behövs för att få en inblick i grunderna för ett säkert vägarbete och hur vi skapar säkra arbetsplatser. Denna kunskap behöver samtliga som skall arbeta på en vägarbetsplats. Nivå 2 är en påbyggnadskurs för förare av alla slags arbetsfordon, service- och vägunderhållsfordon och ger behörighet att utrusta och märka ut sitt eget fordon. Kursen lär också ut hur fordonet skall placeras för maximal säkerhet. Precis som med Nivå 1 så är syftet primärt att skapa en god och säker arbetsmiljö för de som arbetar, samt god säkerhet för förbipasserande trafikanter.

Certifikat och repetition

Efter avslutad kurs erhålls ett utbildningsintyg där det intygas att eleven fått kunskaper som uppfyller Trafikverkets krav. Nivå 1 har en giltighetstid på 15 månader och därefter genomförs repetitionsutbildning/uppfräschning av kunskaperna. Nivå 2 har en giltighetstid på 5 år och behöver därefter göras om.

Utbildningar i hela Sverige

Har ni som företag er verksamhet på annan ort än Stockholm? Ni är självklart välkomna att kontakta oss så kan vi förhoppningsvis finna en lösning där vår lärare kommer till er stad och håller kursen. Med lite planering går det mesta att lösa, kontakta oss idag.

 

 

Arbete på väg 1-2

Kurslängd 1 dag
2250 SEK Priset är per elev. Moms tillkommer.
  • Öka säkerheten på arbetsplatsen
  • Lära sig om grundläggande regler och ansvar.
  • Riskhantering – identifiera och minimera risker.
  • Utrusta och märka ut fordon.
  • V3-principen – Varna, Vägleda, Värna
  • Utbildningsbevis